Файли

Файли можуть вільно використовуватись для потреб некомерційного користування, згідно Положення про використання

Після створення макету з використанням файлів, що додаються, потрібно надіслати макет на адресу info@brand.ks.ua. Відповідь щодо затвердження макету або безкоштовна письмова консультація щодо його вдосконалення надсилається протягом 1-3 робочих днів.

Щодо потреб комерційного використання надішліть запит  на адресу info@brand.ks.ua з описом планів використання (вид продукції, наклад, умови реалізації та інше).


ЗНАК «СКІФСЬКЕ СОНЦЕ»

Центральний символ системи візуальної ідентифікації символізує Сонце.
Для додання необхідних стилістичних особливостей, графічної оригінальності і відображення спадкоємності культурних традицій в побудові елементів використовується характерна пластика орнаментів і самоцінних сакральних символів скіфсько-сарматського періоду.
Впізнавані формальні особливості солярних знаків здавна були символом руху життя, світла, удачі, щастя і творення.

Файли для друку:
scythian_sun_sign_gradient_cmyk.eps завантажити
scythian_sun_sign_gold_cmyk.eps завантажити
scythian_sun_sign_black_cmyk.eps завантажити


БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ — «СПІРАЛЬ»

Спіраль — головний смислоутворюючий елемент системи візуальної ідентифікації «Скіфське Сонце».
Спіраль з найдавніших часів вважалася символом життєвої сили.
Являючи собою схематичний образ еволюції всесвіту і життя взагалі, спіраль пов’язана з символікою центру, звідки починається розвиток, еволюція, рух життя. У цьому центрі концентруються сили, міць і енергія, що забезпечує рух. Це велика творча сила, сонячна сила творіння, прихований вогонь.

Файл: spiral.eps завантажити

Подібно до променів Сонця, які живлять все на Землі — промені-спіралі бренду «Скіфське Солнце» проявляють себе в кожному аспекті края:

Файл: spiral_elements.eps завантажити

Файл: spiral_stripes.eps завантажити


СЛОВЕСНА ЧАСТИНА

Українською мовою:

Файл: word_kherson_ukr_gradient.eps завантажити

Англійською мовою:

Файл: word_kherson_eng_gradient.eps завантажити


КОМБІНОВАНИЙ ЗНАК

Компоновка «по центру»:

Файл: sign_kherson_ukr завантажити
Файл: sign_kherson_eng завантажити

Компоновка «знак ліворуч»:

 
Файл: sign_kherson_ukr завантажити
Файл: sign_kherson_eng завантажити


ВІДСТУПИ ТА РОЗТАШУВАННЯ ЗНАКА

При використаннi знака у будь-якiй версiї необхiдно розташовувати його у такий спосiб, щоб вiльне поле навколо знака було не менше условного значення, яке дорівнює висоті (повній, половині або третині)  словесної частини знаку.


КОЛІР ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗНАКА

При виготовленні сувенірної продукції та в інших випадках бажано використання фарб або плівок, що імітують золото. У цьому випадку додаткові ефекти у вигляді тіні та градієнту не потрібні.
Варіанти з тінню використовуються для посилення контрасту, коли відтворення ефекту «золота» у матеріалі або градієнтом неможливе.
Застосування градієнту що імітує «золото» можливе при використаннi знака у поліграфічній продукції, та при відтворенні на екранах моніторів та мобільних пристроїв. Точні взірці градієнтів слід використовувати з шаблонів, що додаються.


ВЕРСІЇ ЗНАКУ ДЛЯ МАЛИХ ФОРМАТІВ

Звичайне та інверсне відтворення без застосування тіні та градієнту:

Компоновка «знак у центрі»:

Файл: small_kherson_centers.eps завантажити

Компоновка «знак ліворуч»:

Файл: small_kherson_lefts.eps завантажити


ДОПОМІЖНІ ШРИФТИ

Для створення макетів продукції рекомендується використовувати гарнітуру Myriad Pro з різною насиченістю у слогані та заголовках, для набору основних текстових блокiв.
Колiр шрифтів — чорний. В окремих випадках припустимим є використання темно-сірого варіанту з насиченiстю від 80% .

Файл: myriad.zip завантажити


ДОПОМІЖНІ ЕЛЕМЕНТИ СТИЛЮ

Патерн «Скіфське Сонце»:

Файл: scythian_sun_pattern.eps завантажити

Файл: scythian_sun_pattern_big.eps завантажити


Система візуальної ідентифікації «Скіфське Сонце» — відкрита для доповнення новими змістовними елементами.

ПРИКЛАДИ НЕПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

При вiдтвореннi знака забороняється:

1. Довiльно змiнювати розташування елементiв знакової групи вiдносно один одного:

2. Деформувати знак чи його елементи:

3. Порушувати охоронні межі та розміщувати об’єкти в вільному полі знака:

4. Змiнювати написання елементiв знакової групи, шрифти, тощо (оновлюється):

5. Використовувати ненормований колiр у фірмовому блоці:

6. Раструвати знак, якщо це може призвести до погіршення якості відтворення
7. Поміщати знак на кольоровому тлі, якщо це погіршить розрізнюваність знаку

Система візуальної ідентифікації «Скіфське Сонце» — відкрита для доповнення новими змістовними елементами.