Положення про використання

Для промоції міста та інших некомерційних потреб, “Скіфське Сонце” використовується на безоплатній основі. Перед використанням потрібно узгодити макет продукції, надіславши ескіз на затвердження.

Детальніше у Положенні:

Положення про порядок використання бренду “Скіфське Сонце” (проект)

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок використання бренду «Скіфське Сонце» (далі — Положення) визначає єдині вимоги щодо використання графічного знаку «Скіфське Сонце» (далі – Бренд).
1.2. Положення розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Законів України «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про туризм».
1.3. Положення поширює свою дію на виконавчі органи влади, комунальні підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, фізичних та юридичних осіб всіх форм власності.
1.4. Бренд розроблений ПП “Брендінговим агентством «Грейдс» на загальних засадах у 2011 році, автором Бренду є Мирошников О.О.
1.6. Бренд розроблено з метою популяризації міста Херсон, його історико-культурної спадщини, туристичного потенціалу, формування позитивного іміджу міста в межах України та за кордоном.
1.9. Керівництво стандартів візуальної ідентифікації міста Херсон (далі — Брендбук) — це детальна інструкція з використання всіх елементів стилістики для розробки промоційної продукції міста Херсон (знак, фірмовий шрифт, фірмовий колір тощо), яка за умов правильного використання має на меті підвищення його іміджу.
1.10. Брендук розроблено ПП “Брендінговим агентством «Грейдс» на замовлення Управління культури Херсонської міської ради у грудні 2016 року.

2. Мета і завдання Положення

2.1. Положення регламентує правильне використання Бренду, який буде застосований в рекламних, промоційних та інших заходах, спрямованих на формування позитивного сприйняття міста Херсон та Херсонської області серед громадян України та іноземних громадян завдяки уніфікації візуалізованих офіційних та промоційних матеріалів, створення єдиного іміджу Херсонщини н для представлення в Україні та за кордоном.
2.2. Завданням Положення є регламентування правильного та ефективного використання Бренду.

3. Опис Бренду “Скіфське Сонце”

3.1 Бренд “Скіфське Сонце” — це комбіноване зображення, яке поєднує в собі:
3.1.1. Зображувальну частину — знак «Скіфське Сонце»;
3.1.2. Словесну частину — назву міста “Херсон” або назву області “Херсонська область”;
3.2. Бренд символізує Сонце, та виглядає як поєднання чотирьох спіралей. За допомогою спіралей можуть створюватись окремі змістовні елементі для різних потреб.

4. Супровід Бренду “Скіфське Сонце”

4.1. Технічний, консультаційний та юридичний супровід Бренду здійснюватиме відділ маркетингу та брендінгу Агенції Регіонального Розвитку Херсонської області (далі — АРР), установниками якої є органи державної влади міста Херсона та області, громадські організації та підприємці.
4.2. До створення АРР, технічний, консультаційний та юридичний супровід здійснює ПП Брендінгове агентство «Грейдс» на загальних засадах.

5. Умови та порядок використання Бренду міста Херсон

5.1. Органи державної влади міста Херсона та Херсонської області, фізичні та юридичні особи, інші організації та установи для забезпечення промоції міста та інших потреб, що не пов’язані з комерційною діяльністю, мають право використовувати Бренд міста Херсон на безоплатній основі у випадках:
• як елемент святкового оформлення міста під час державних та міських свят, урочистих церемоній (фестивалі, конкурси, виставки тощо);
• на Почесних відзнаках, грамотах, вітальних листах;
• на сувенірній продукції, якщо вона не призначена для продажу;
• на поліграфічній продукції, презентаційних матеріалах;
• в елементах навігації та при створенні МАФ;
• у соціальній рекламі;
• для оформлення веб-сторінок та мобільних додатків у мережі Інтернет.
5.2. Використання Бренду в комерційних цілях.
Під використанням Бренду в комерційних цілях розуміється будь-яке його використання з метою отримання комерційної або особистої вигоди. Використання Бренду в комерційних цілях можливе за умови укладання відповідних угод з АРР.
5.3. Використання Бренду здійснюється за умови погодження макета продукції з АРР. До її утворення зобов’язання з надання цих послуг на безоплатній основі бере на себе ПП “Брендінгове агентство «Грейдс».
5.4. Макет (зразок) продукції з використанням Бренду надсилається електронною поштою для погодження на електронну адресу: info@brand.ks.ua. Погодження макету або надання письмової консультації по вдосконаленню макета здійснюється на безоплатній основі у термін, що не перевищує три робочі дні.
5.5. Після випуску друкованої продукції за раніше погодженим макетом, необхідно надіслати один зразок (примірник) продукції з використанням Бренду на адресу а/с 210, 73003, м.Херсон.
5.6. Виконавчим органам Херсонської міської ради та Херсонської обласної ради, комунальним підприємствам рекомендовано використовувати Бренд “Скіфське Сонце” у промоційних цілях, зокрема на афішах подій, поліграфічній та мультимедійній продукції, на офіційних веб-сайтах.
5.7. Отримати оригінальні файли Бренду “Скіфське Сонце” можна на сайті https://www.brand.ks.ua.
5.8. Вимоги до графічного використання Бренду викладені у брендбуці та є обов’язковими до виконання.
5.9. Бренд не може використовуватися в незаконних цілях, образливих, таких що дискредитують, не відповідають принципам гуманності та моралі, або будь-яких інших цілях, які можуть негативно впливати на імідж міста Херсон.
5.10. Будь-яке використання Бренду передбачає прийняття даного документа.

6. Прикінцеві положення

6.1. Інформація про зміни та доповнення до даного Положення публікуються на сайті https://www.brand.ks.ua.